ارتباط با واحد علمی - مشاوره بیماران

واحد مشاوره مصرف کنندگان آکسابین

واحد مشاوره آکسابین یک محیط پویا و صمیمی برای عضویت شما مصرف کننده گرامی می‌باشد. این واحد از طریق خلق یک تجربه جدید برای مصرف کنندگان آکسابین با شناسایی نیازهای شما عزیزان ضمن ارائه خدمات ویژه، شرایط مناسبی را برای ایجاد ارتباط علمی و آموزشی برای شما فراهم خواهد کرد. جهت عضویت در واحد مشاوره مصرف کنندگان و پاسخ گویی به سوالات می‌توانید از طریق پل‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید

ایمیل

info@axabin.com
axabin.com

تماس

+98 910 5877717