مزایای مصرف از آکسابین

مزایای مصرف آکسابین

داروی آکسابین یک داروی ضد انعقاد جدید است که مزایای مهمی نسبت به سایر داروهای ضد انعقاد پیشین دارد.
این مزایا باعث شده است که مصرف آن در کشور‌های مختلف به سرعت در حال افزایش باشد و در بسیاری از بیماران جایگزین داروهای پیشین شده است.بعضی از مزایای این دارو نسبت به سایر داروهای ضد انعقاد عبارتند از:
شکل خوراکی (موجب سهولت در مصرف دارو می گردد و مشکلات ناشی از تزریق داروهای پیشین را ندارد)
عدم نیاز به تست های کنترلی روتین مانند INR
بدون نیاز به پرهیز غذایی
تداخلات دارویی بسیار ناچیز

داروی آکسابین نیاز به انجام آزمایش INR ندارد و نتیجه این آزمایش هیچگونه اثری بر روی میزان تجویز ومصرف دارو نمی گذارد.

در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی حتما پزشک معالج خود را جهت تنظیم میزان مصرف داروی آکسابین مطلع سازید.