آکسابین

استاندارد نوین پیشگیری از حوادث ترومبوآمبولیک.

ادامه مطلب

درباره Axabin logo

مهار کننده مستفیم و اختصاصی فاکتور Xa.

ادامه مطلب

آکسابین چیست ؟

آکسابین یک داروی جدید از دسته داروهای ضد انعقاد خوراکی می باشد که در موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد.

مزایای آکسابین نسبت به سایر داروهای ضد انعقاد چیست؟

پرهیز غذایی

بدون نیاز به پرهیز غذایی .

شکل خوراکی

موجب سهولت در مصرف دارو می گردد و مشکلات ناشی از تزریق داروهای پیشین را ندارد

عدم نیاز به تست های کنترلی

عدم نیاز به تست های کنترلی روتین مانند INR

درباره آکسابین بیشتر بدانیم